Projekt
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI LA CORRIDA RESTAURANT s.r.o.
podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců. Projekt je v souladu s Evropskou strategií růstu.

Realizace projektu přispěje k podpoře podnikového vzdělávání jakožto jednoho z hlavních pilířů konkurenceschopnosti podniku na trhu.